VIC : Pita susjed Ivicu:

E buraz

19 slika koje apsolutno ne trebaju objašnjenja !

E buraz

VIC : Muž: - "Draga, što bi ti napravila da ti kažem da sam dobio na lotu?"

E buraz

E buraz, šta kaže narkoman kad pokloni parfem djevojci?

E buraz

E buraz, šta rade nogometaši kad im oslabi vid?

E buraz