Baba ne mogu više da jedem !

E buraz

Jesi ti moja mala beba?

E buraz

Zumro, mogu li ti postaviti jedno intimno pitanje?

E buraz