KOJE MJERE PODUZETI I ŠTA SU UZROKCI

Ekskluzivno: Ekspert za zaštitu od požara piše za Novi.ba: ZAŠTO NAM GORE TRŽNI CENTRI i zašto gubimo milione maraka i stotine radnih mjesta!

23.04.2017 - 13:52 | Vijesti >> Tema sedmice
Autor: Piše: Edin Garaplija, ekspert u BAS TC 13 za zaštitu od požara

Požari su nekontrolisana širenja vatre u otvorenim i zatvorenim prostorima. Ako sagledamo opštu situaciju i razvijenost protupožarne svijesti u BiH, ali i šire u čitavom svijetu, možemo primjetiti da se požari širokih razmjera ne dešavaju samo kod nas, već i u našem susjedstvu, ali i u najrazvijenijim zemljama i društvima kao što su SAD, EU, Rusija, Kina, UAE...

Razloge nastanka požara bez namjere da preujidiciram nalaze ovlaštenih vještaka, treba tražiti u sledećim faktorima:

1. ljudska nepažnja (upotreba otvorenog plamena) ili namjera

2. neispravne električne instalacije, uredjaji ili oprema

3. viša sila (udari munje, zemljotresi i sl.)

Trgovački centri, po svojoj prostornoj veličini, broju ljudi koji u njima borave i tehnološkom procesu spadaju u najvišu prvu kategoriju požarne ugrozenosti po osnovu Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o kategorizaciji objekata od ugroženosti od požara i eksplozija.

Kada govorimo o predhodna dva slučaja požara u objektima Škafa Blažuj i Konzum Alipašino Polje, po nalazima ovlaštenih sudskih vještaka, uzroci su potpuno različiti. U prvom slučaju se radi o kvaru na el.instalacijama a u drugom o nepažnji i nemaru korisnika jedne od zajedničkih prostorija koje su se nalazile u istom objektu. Za objekat Bingo u Mostaru će se tek utvrđivati uzrok požara.

Ono što je zajedničko za sva tri slučaja je brzina širenja plamena na materijalima od kojih su građeni ovi objekti, a posebno panelima kojima su bili obloženi, jer su požari veoma brzo progutali ove objekte i nisu dozvolili adekvatne vatrogasne intervencije i gašenje.

INZA Lab, Institut za zaštitu od požara i upravljanje rizicima u Sarajevu, posjeduje jedinu akreditovanu laboratoriju i imenovano tijelo za certificiranje u BiH, sa aspekta zaštite od požara. Ipak, iako usluge ove laboratorije masovno koriste proizvođaci i distributeri iz Velike Britanije, Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Madjarske, Česke, Rumunije, Bugarske, Srbije, Grčke, Albanije, Turske itd., samo mali broj domaćih kompanija iz BiH koje se bave poslovima, uvozom i distribucijom proizvoda za koje je zakonom propisana zaštita od požara, pribavljaju certfikat u imenovanom tijelu. 

Pored neposjedovanja certifikata, problem leži i u slabo organizovanim službama zaštite od požara kod privrednih subjekata, koji cesto zanemaruju tu problematiku uz opravdanje da smanjuju troškove i da imaju osigurane objekte od posljedica požara.

Svjesno zaboravlja pri tome da nijedna osiguravajuća kuća neće isplatiti štetu klijentima ako nisu poduzete sve zakonom propisane mjere zaštite od požara, kao što su izrada zakonom propisane planske dokumentacije, ugradnja i ispravnost sistema za dojavu od požara, ispravnost aktivnih i stabilnih sistema za gašenje, ispravnost mobilijara za zaštitu od požara, edukacija uposlenih i dr. Treba razvijati svijest da je provodjenje ovih mjera investicija a ne trošak. 

Preventivno prevazilaženje problema učestalih požara širokih razmjera u objektima vele i maloprodaje, zahtjeva i da se nadležne inspekcije dodatno opreme, te putem stručnih seminara educiraju u zahtjevima standarda za primjenu materijala i opreme koji potpadaju pod rigorozne mjere zaštite od požara. Nakon čega treba permanentno provoditi preventivne inspekcije na terenu i podizati svijest svih struktura društva u zaštiti od požara, čime bi se izbjegle eventualne buduće štete i nenadoknadivi gubici ljudskih života.

 

NAJGLEDANIJI VIDEO DANAS NA PORTALU:

Komentari - Ukupno 0

NAPOMENA - Portal Novi.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Novi.ba!