NEKAD I SAD

Veselje se širi na sve strane: 15 razloga zbog kojih svi žalimo za Jugoslavijom

30.06.2015 - 22:15 | Nostalgicno >> Nekad i Sad

BDP

SR Bosna i Hercegovina imala je 1979. godine BDP koji je bio manji od današnjega za 1,5 posto. To znači da smo od 1980 do danas tapkali u mjestu – tapkali, tapkali i tapkali. Nismo se pomakli ni pedlja. Drugu su (Poljska, Rusija, Češka, Slovačka) otišli svjetlosne godine naprijed. Naša istorija je istorija  propadanja – ustrajnog, samoskrivljenog, sveobuhvatnog, nepromjenjivog. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sponsored by Luponmedia