Niko ne zna kao majka ni da voli, ni da brine: Poučne izreke o ljubavi prema majci

 

Nazovite vašu majku. Recite joj da je volite. Upamtite, vi ste osoba koja je čula otkucaje njenog srca dok još niste bili na ovom svijetu. – Rachel Wolchin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11