Svjedoci istorije

Spomenici NOR-a (FOTO)

15.10.2015 - 19:03 | Nostalgicno >> Nostalgija
Autor: M. Salihović
 

Kozara je planina u sjeverozapadnom dijelu BiH. Najpoznatija je po stradanju civila u Drugom svjetskom ratu, kada su snage njemačkog Wehrmachta opkolile partizane na Kozari s namjerom da ih unište. U napadu na Kozaru sudjelovalo je 15.000 njemačkih vojnika, 22.000 ustaša i domobrana te 2.000 četnika. Velik broj civila je odveden u Koncentracioni logor Jasenovac, a dio je ubijen na mjestu. Krvava epopeja na Kozari pretvorila je ovu planinu u legendu. Ona je postala simbol partizanskog otpora i stradanja. 

66-kozara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16