Novi krovovi i fasade na šesnaest zgrada kolektivnog stanovanja u općini Novi Grad

04.10.2016 - 17:16 | Vijesti >> Bosna i Hercegovina
 

Za sanaciju krovova i fasada na objektima kolektivnog stanovanja Općina Novi Grad Sarajevo iz ovogodišnjeg budžeta je izdvojila 230.892 KM.

Sanacijom će biti obuhvaćeno 16 zgrada kolektivnog stanovanja u naseljima Alipašino Polje, Saraj-Polje, Dobrinja, Čengić Vila, Staro Hrasno i Otoka.

Radovi se izvode na stambenim zgradama u ulicama Trg ZAVNOBiH-a broj 17 i Semira Frašte broj 1, u B fazi Alipašinog Polja, zatim Teheranski trg broj 11 u Saraj-Polju, Ive Andrića broj 4 i Nerkeza Smailagića broj 7, u A fazi Alipašinog Polja i Emila Zole broj 2, na Dobrinji. Stanovnici ovih zgrada uskoro će dobiti nove krovove i fasade.

U narednom periodu radit će se sanacija kosog krova zgrada u ulici Trg sarajevske olimpijade broj 15, kosog krova i strehe u ulici Salke Nezečića broj 1 i na zgradi u ulici Salke Nezečića broj 13 na Dobrinji.

Na stambenoj zgradi u ulici Ive Andrića broj 9 na Alipašinom Polju sanirat će se ravni krov i dio oštećene fasade.

Ovim programom bit će obuhvaćene i stambene zgrade u ulici Senada Mandića Dende broj 5 i Senada Mandića Dende broj 7, gdje će na oba objekta biti urađena sanacija fasade.

U ulici Rejhana Demirdžića broj 4 na Dobrinji bit će saniran kosi krov zgrade, a u Gradačačkoj ulici broj 54, na Čengić Vili i Milana Preloga broj 11 u Starom Hrasnom sanirat će se ravni krovovi.

Novi krov dobit će i stanari zgrade u Brčanskoj ulici broj 12 na Otoci.