NEZADOVOLJSTVO LJEKARA ĆE VRLO BRZO KULMINIRATI

Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid za Novi.ba: Spremni smo na štrajk!

25.10.2016 - 10:22 | Vijesti >> Aktuelno
Autor: Edin Redžić
 

Nakon alarmantnog upozorenja Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH (SSDMiSFBiH) da je u toku masovni egzodus medicinskih radnika i potpuna devastacija zdravstvenog sistema, predsjednik ovog Sindikata Rifat Rijad Zaid za naš portal govori o teškom položaju i brojnim problemima sa kojima se suočavaju zdravstveni radnici u FBiH, kao i o pregovorima sa nadležnima o potpisivanju novog Granskog kolektivnog ugovora.


Novi.ba: U saopćenju za medije Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH (SSDMiSFBiH) se naglašava da još nisu započeli pregovori ovog Sindikata sa Federalnim ministarstvom zdravstva kada je u pitanju sklapanje novog Granskog kolektivnog ugovora. Kada ističe postojeći kolektivni ugovor i šta je ono što na čemu ćete insistirati u okviru novog kolektivnog ugovora?


Zaid: Vlada Federacije BiH, trenutno, svaka tri mjeseca privremeno produžava važenje aktuelnog kolektivnog ugovora u zdravstvu. Ipak, sadašnje privremeno produžavanje ne može ići u nedogled, obzirom da ni zakonski propisi ne prepoznaju takav način važenja kolektivnih ugovora. Zaštita digniteta i statusa kako ljekara, tako i pacijentata, je osnov svih pregovora u kojima učestvuje Sindikat doktora medicine i stomatologije. Sadašnji položaj ljekara je neodrživ, i za rezultat ima masovni odlazak ljekara iz naše države što trajno devastira ukupni zdravstveni sistem.

Novi.ba: S obzirom da Vaš Sindikat broji veliki broj članova, kakve bi negativne posljedice mogle nastupiti u segmentu zdravstva FBiH ukoliko se uskoro ne potpiše novi Granski kolektivni ugovor? U saopćenju se navodi da Sindikat na sve moguće načine pokušava zaustaviti devastaciju zdravstvenog sistema koja se ogleda u stalnom odlasku doktora medicine i stomatologije iz BiH.

Zaid: Postoji nekoliko aspekata lošeg stanja u zdravstvu i, prije svega, položaja ljekara. U prvom redu, nezadovoljstvo ljekara će, sasvim izvjesno, vrlo brzo kulminirati. To za posljedicu može imati ozbiljne probleme u ostvarivanju zdravstvene zaštite svih građana, ako se osnovni stub zdravstvene zaštite (ljekari) uruši pod pritiskom sadašnjeg lošeg stanja. To konkretno znači da smo spremni na štrajk, da su naši članovi spremni prihvatiti vrlo obećavajuće ponude iz inostranstva, a riječ je o ekonomskoj migraciji, da  u masovnom broju napuštamo javno zdravstvo i da se prestajemo baviti onim poslom za koji smo se tolike godine školovali. Ako nemamo zadovoljnog ljekara, onda nemamo ljekara uopšte. Rezultat toga je da nemamo ni zdravstvenu zaštitu! Kakve to posljedice proizvodi? Pa svi oni koji sada trenutno koriste zdravstveni sistem i ono koji će u budućnosti koristiti, a to su praktično svi građani, neka se zapitaju kome  će se obratiti za pomoć kada ljekara ne bude ili ih ne bude u dovoljnom broju.

Novi.ba: S druge strane, Sindikat zaposlenih u zdravstvu je potpisao tekst Granskog kolektivnog ugovora, dok s Vašim nisu ni započeli pregovore. Kako to tumačite i smatrate li da vlast, na neki način, ‘privilegira’ navedeni sindikat u odnosu na Vaš?

Zaid: Smatramo da se vlast ne snalazi u okolnostima kada je potrebno pregovarati sa oba sindikata i kada ima sjajnu priliku da napokon poboljša status ljekara. Ovo je prilika koja se ne propušta. Trenutno nadležno Federalno ministarstvo i Vlada FBiH u cjelini tapkaju u mjestu po pitanju započinjanja pregovora sa nama. Svi zajedno gubimo vrijeme umjesto da što prije  riješimo sva pitanja i nedoumice, te krenemo zajednički u reformu cjelokupnog zdravstvenog sistema na dobrobit svih uposlenih i prije svega pacijenata.

Novi.ba: Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH je, tumačeći novi Zakon o radu FBiH, SSDMiSFBiH-u nije priznalo reprezentativnost iako ovaj Sindikat broji, koliko znam, broji preko dvije i po hiljade članova. Da li je išta učinjeno na izmjeni Zakona o radu kako bi se reprezentativnost Vašeg sindikata priznala? Podsjetimo, radi čitatelja, trenutni kvantitativni uslov za priznavanje jednog sindikata  je 30 posto od ukupnog broja zaposlenih u jednoj branši što je nedostižno postoći za bilo koji sindikat.

Zaid: Moram naglasiti da je Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku prepoznalo da je ovaj Sindikat reprezentativan i mi smo jedan od dva reprezentativna sindikata iz oblasti zdravstva u FBiH. Za razliku od drugih ministarstava, ovo federalno ministarstvo je reagovalo promptno i na taj način doprinjelo ostvarivanu zagarantovanih prava ljekara u FBiH. To smo potkrijepili svom potrebnom dokumentacijom. Također, očekujemo da što prije     Federalni parlament usvoji dopunu Zakona o radu kojim bi riješio eventualne dileme u vezi strukovnog organizovanja Sindikata. Imamo informacije da će Federalni parlament navedene dopune zakona razmatrati do kraja godine, a  Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku je već u fazi izrade zakonskih rješenja.

Novi.ba: U zadnjih nekoliko godina pojačan je trend odlaska kvalifikovanog medicinskog osoblja iz BIH u zapadne zemlje radi boljih uslova i plata. Prema Vašim informacijama, koliko je do sada iz BiH otišlo doktora medicine, stomatologa i medicinskih tehničara (sestara), te da li će BiH uskoro morati uvoziti medicinsko osoblje iz zemalja trećeg svijeta?

Zaid: U zadnjih osamnaest mjeseci,e iz f BiH otišlo najmanje 328 ljekara, a taj broj nije potpun, obzirom da nisu evidentirani slučajevi odlaska ljekara koji tek završe medicinski fakultet. Lično imam saznanja o nekoliko kolega, koji su napustili biH, neposredno nakon diplomiranja.

Novi.ba: Ko je kriv za očajno stanje u javnom zdravstvu?

Zaid: Svi smo krivi, ali ne jednako. Najveću krivicu snose oni koji imaju direktne nadležnosti u zdravstvu. To su podjednako federalna vlada i ministarstvo zdravstva, kao i kantonalni nivoi.
Ipak, za odgodu otpočinjanja pregovora s Sindikatom ljekara smatramo da je odgovornost na Federalnom ministarstvu zdravstva, ali i na pojedinim kantonima koji se još nisu odredili spram upita u vezi s otpočinjanjem pregovora.