Impressum

Izdavač: Novi.ba

71.000 Sarajevo, BiH

Telefon: 00 387 33 951 795

Uređuje redakcijski kolegij.

Mail: info@novi.ba; marketing@novi.ba