Kontakt

Izdavač: Novi

Direktor: Damir Kaletović

71.000 Sarajevo, BiH

Mail: info@novi.ba, marketing@novi.ba

Telefon: 033 979 447