Marketing

Izdavač: Novi

Direktor: Damir Kaletović

71.000 Sarajevo, BiH

Mail: marketing@novi.ba

Telefon: 033 979 447